Klasifikace výrobků dle ETIM standardu

Co je to ETIM?

Je zkratkou Evropský Technický Informační Model (European Technical Information Model). Standardizované informace o produktech, nezávisle na jazyku.

Koncept ETIM klasifikace

Základní myšlenkou je mezinárodní využívání standardního ETIM modelu. Integrace ETIM struktury v mezinárodních společnostech na pozadí globalizace má smysl, pouze pokud bude využívána mezinárodně a dlouhodobě. Dodavatelé a velkoobchody by rádi viděli strategickou volbu pro standardizaci toku dat a výměny informací mezi zeměmi, jako jsou centrálně spravované databáze pro všechny dostupné produkty.

Použití existujícího modelu ETIM a stávajících německých a holandských odborných skupin je k dispozici. Základním jazykem modelu je angličtina a každá zúčastněná země nebo společnost může použít model a zpracovat překlady v jejich rodném jazyce. Překlady budou přidány do centrální databáze, samozřejmě mohou být přidány specifické třídy, funkce nebo jiné požadované rozšíření pro jednotlivé země. Administrace bude provedena jednou skupinou, aby byla zajištěna jednotnost.

Úvod do klasifikace

Co je to klasifikace výrobku?

Klasifikace výrobku je prostě logická, jednoznačná systematika pro produkty navržená tak, aby každý v rámci odvětví mohl o těchto produktech komunikovat bez nedorozumění. Tato klasifikace je možná pomocí tříd výrobků a vlastností, které jsou popsány standardizovaným způsobem. Navíc každá třída může mít různá synonyma. Vyhledávání správného produktu je pro každého mnohem jednodušší. Tímto způsobem klasifikace výrobků brání jazykovým nejasnostem a chybám a umožňuje identifikovat výrobek a obchodní údaje standardním způsobem a vyměňovat si je elektronicky mezi různými komerčními stranami.

Proč klasifikace výrobku?

Existuje mnoho důvodů, proč zavádět klasifikaci produktů. Většina z nich je spojena s vysokou mírou neefektivnosti při současné výměně údajů o produktech a výměně objednávek v odvětví instalací. Velký kus práce je dělán dvakrát, protože se neustále musí manuálně znovu zadávat údaje, které byly již pořízeny, a tento proces vede k mnoha chybám. Tento způsob stojí odvětví každý rok hodně peněz. Kombinace klasifikace, identifikace a komunikace prostřednictvím jediné normy může výrazně snížit jak administrativní náklady, tak možnosti chyb.

Klasifikaci výrobků dle ETIM standardu můžete vytvářet pomocí software, který Vám umožní například:

  • klasifikaci výrobků dle ETIM
  • sestavování katalogů
  • vygenerování katalogu ve formátu BMEcat
  • podpora ETIM 5.0, 6.0 a 7.0

více informací

Aplikace klasifikace

Jednotná klasifikace výrobku sama o sobě není konečný cíl. Klasifikace není rovněž softwarová aplikace, produktová databáze, produktový generátor nebo vyhledávač. Jsou to aplikace, které používají klasifikaci jako základ. Klasifikace nabízí strukturu standardizovaných dat o výrobku, které můžete vyměňovat jednotným způsobem prostřednictvím komunikačních standardů a které mohou být použity v mnoha aplikacích.

Zavedení

Na postupném nárůstu zavádění klasifikace výrobků je pozoruhodné, jak obchodní společnosti váhají zúčastnit se ze strachu o srovnání cen. Bojí se, že transparentnost informací o výrobku usnadňuje porovnání cen produktů.  To je určitě pravda. Na druhé straně je toto již možno s využitím stávajících technologií a cena produktu je samozřejmě jen jedním z mnoha výběrových kritérií pro zákazníka. Aspekty, jako je kvalita, spolehlivost dodávek, logistická výkonnost a odborná znalost dodavatele také hrají důležitou roli pro zákazníka. Dodavatel, který je schopen poskytnout informace o produktu elektronicky, má přednost, protože šetří stranám spoustu času a tím i peníze.